Even onze voorwaarden in normaal Nederlands.
Visie Op Ondernemen is een inspiratie platform. Een visie is een mening en iedereen die voor en achter de schermen meewerkt geeft zijn of haar mening. Een visie is ook een moment opname dus het kan best zijn dat er ondertussen al weer wat anders hip en hot is.

Raadpleeg altijd even een expert, een lokale deskundige, een accountant of jurist voordat je een visie overneemt. Gegevens of mededelingen van welke aard ook die op welke manier dan ook naar deze site worden verzonden of daarop openbaar gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Visie Op Ondernemen worden verspreid, opgeslagen, of gebruikt worden voor welk doel dan ook.

Kortom, laat je inspireren en check altijd of het ook van toepassing is op jouw situatie!

Disclaimer website
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.visieopondernemen.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Visie op Ondernemen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Visie op Ondernemen garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Visie op Ondernemen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Visie op Ondernemen staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Visie op Ondernemen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Visie op Ondernemen . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visie op Ondernemen. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Visie op Ondernemen.

Meld je gratis aan​!

Op de hoogte blijven van nieuwe tips, video’s & webcast’s? Meld je dan nu gratis aan en wij laten je weten wanneer er nieuwe Visies zijn geplaatst.

Volg ons op social media

     

Stel je vraag

Zit je met ondernemersvragen, problemen of uitdagingen, stuur je vraag dan in en wij komen zo snel mogelijk met een antwoord, of geef in de poll aan welke vraag jij beantwoord zou willen zien.

Partners
Visie op Ondernemen is een initiatief van Het Dagdeel & Full Motion Media